Good fortune deel 2 (van 2-luik)

Het geluk komt naar je toe

of... het gaat de wijde wereld in !    Wat wil jij ?

Happiness comes to you, or... It's going out into the world!    

What do you want?

 

Naar aanleiding van een Schotse legende ben ik op het idee gekomen voor deze 2-luik.

Het gaat over een jonkvrouw Malvina die haar geliefde Oscar verliest tijdens de strijd. Voordat hij stierf liet hij haar een boodschap overbrengen; een takje paarse heide als een blijk van zijn liefde voor haar. Bij ontvangst van het bericht vielen haar tranen op de paarse heide wat spontaan wit werd, waarop ze zei "voor diegene die witte heide vindt voor de eeuwigheid het geluk mag vinden " 

Following a Scottish legend, I came up with the idea for this 2-part.

It's about a damsel Malvina losing her beloved Oscar in battle. Before he died, he had her convey a message; a sprig of purple heather as a token of his love for her. Upon receipt of the message, her tears fell on the purple heather, which spontaneously turned white, to which she said "for those who find white heather for eternity may find happiness ." 

 

 

Materiaal: Print op Dibond (3 mm dik), van hoge kwaliteit. Geschikt voor binnen en buiten. Wordt geleverd met ophangsetje.

Material: Print on Dibond (3 mm thick), of high quality. Suitable for indoor and outdoor use. Comes with hanging kit.